Congres 2024 'Wetenschap ontmoet praktijk'

Congres 2024 'Wetenschap ontmoet praktijk'

Sprekers

 

 

Prof. dr. Ruben Fukkink
UvA

 

Ruben Fukkink, hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam

Over kinderopvang en onderwijs in een ‘split system’

Hoogleraar Kinderopvang Ruben Fukkink neemt je mee op een ‘schoolreis’ door Europa: hoe ziet de overgang van kinderopvang naar de basisschool er in verschillende landen uit? En wat kunnen wij in Nederland hiervan leren?

De overgang van kinderopvang naar groep 1 van de basisschool is niet vanzelfsprekend in Nederland. Er is een grote afstand tussen kinderopvang en onderwijs. Samen met anderen landen zoals Polen, Roemenië, Tsjechië) kennen wij een zogenaamd ‘split system’ met weinig beleidsmatige aansluiting. Terwijl in andere landen zoals Finland en Litouwen) juist veel aansluiting is. Wat zijn de verschillen en hoe werken deze door op de pedagogische praktijk?

Aan de hand van recent wetenschappelijk en toegepast onderzoek verkennen we de kinderopvangstelsels en de pedagogische praktijk van de landen om ons heen zoals België, Duitsland en Scandinavië. Wat betekent de integratie – of juist het gebrek hieraan – voor de samenwerkingspraktijk van kinderopvang en onderwijs? 

Na deze korte ‘schoolreis’ door Europa komen we weer thuis en verkennen we wat – binnen de Nederlandse context – voorspellers zijn van een goede overgang van peuter naar kleuter.

 

De tweede spreker wordt binnenkort bekend gemaakt

 

 

Overzicht van de deelsessies

Elke deelsessie duurt 1,5 uur en bestaat uit een introductie van de wetenschappelijke inzichten door de wetenschapper van het betreffende ontwikkelteam en een uitwerking daarvan in de praktijk door een deelnemer van datzelfde ontwikkelteam. Elke deelsessie heeft een moderator als gespreksleider. Van elke deelsessie wordt een beeldverslag gemaakt. Na het congres krijgen alle deelnemers een pdf waarin alle beeldverslagen zijn gebundeld.

1. De baby kan meer dan je denkt: het exploreren van baby’s

Ontwerp zonder titel

Baby’s kunnen veel meer dan wij vaak denken. Deze deelsessie gaat over het exploreren van baby’s. Wat is exploratie eigenlijk? Wat is ervoor nodig en welke rol heb je daar als pedagogisch professional bij? Dit en meer ontdek je tijdens deze deelsessie.

Duidelijk wordt dat het belangrijk is om heel goed te kijken naar wat het kind bezighoudt en hoe je daarbij kunt aansluiten. Ora Oudgenoeg van de Universiteit Utrecht neemt je tijdens deze deelsessie mee in de wetenschappelijke inzichten. Jeanine Mulder van Kinderopvang Zenderen vertelt over het perspectief vanuit de praktijk. Tijdens deze deelsessie krijg je concrete tips die je in jouw eigen praktijk kunt gebruiken.

Onderzoek: Ora Oudgenoeg, universiteit Utrecht

Praktijk: Jeanine Mulder, kinderopvang Zenderen, kinderopvang gebaseerd op Pikler

2. De buitenruimte: een oase aan mogelijkheden?

kennisbasis buitenruimte 600px

Hoe maak je van buitenspelen een succes? En waarom is de buitenruimte hét visitekaartje van je locatie? In deze deelsessie vertelt Mirka Janssen, lector Bewegen in en om School (BioS) je hier alles over.

Zo is bijvoorbeeld een goede mix nodig tussen een goed ingerichte buitenruimte, activiteiten en stimulans door de professional. Bovendien laat de buitenruimte van de locatie de (pedagogische) visie zien. Kortom: genoeg redenen om meer te willen weten over het waarom, hoe en wat van buitenruimten.

Onderzoek: Mirka Janssen, lector Bewegen in en om School (BioS) aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO) en onderzoeker van ontwikkelteam buitenruimte

Praktijk: een van de deelnemers aan het ontwikkelteam

3. Spelbegeleiding: de 3V's

kennisbasis spel en spelbegeleiding 600px

Kinderen en spelen horen bij elkaar. Als professional heb jij een belangrijke rol in het spel van kinderen. Het spel ontwikkelt zich namelijk beter wanneer professionals het spel observeren, regelmatig actief begeleiden én wanneer ze meespelen op basis van de 3 V’s: Verkennen, Verbinden en Verrijken. Tijdens deze deelsessie krijg je inzicht in jouw rol in de ontwikkeling van spel en tips die je direct in de praktijk kunt toepassen

Onderzoeker: Annerieke Boland, lector Ipabo

Praktijk: Maika de Haan, pedagogisch beleidsmedewerker Kibeo

 

4. Natuurlijke Ontdekkingen: Het Belang van Buiten Spelen voor Kinderen

onderwerp autonomie kind banner

Ben je klaar om de kracht van buitenspelen te ontdekken en te benutten in jouw kinderopvang? Deze deelsessie laat zien dat buitenspelen niet alleen leuk is, maar ook van onschatbare waarde is voor de fysieke, mentale, en sociale ontwikkeling van kinderen. Buitenspelen in een natuur-rijke omgeving wordt belicht vanuit twee kanten: wat is er bekend vanuit onderzoek en hoe zet je deze kennis in de praktijk in?

Wat kun je verwachten tijdens deze deelsessie?

Inzicht: Leer over de wetenschappelijk bewezen voordelen van buitenspelen voor de gezondheid, het welzijn en de ontwikkeling van kinderen.

Praktijk: Ontdek effectieve manieren om buitenspelen te integreren in het dagelijkse programma van jouw kinderopvang.

Uitwisseling: Maak verbinding met anderen en deel ervaringen en best practices met elkaar.

Doe mee en ontdek hoe je kinderen de vrijheid kunt geven om buiten te spelen en ze de wonderen van de wereld om hun heen te laten ervaren.

Onderzoeker: Marjan Joven, onderzoeker Lectoraat Natuur & Ontwikkeling Kind bij Hogeschool Leiden en onderzoeker van het ontwikkelteam duurzaamheidspedagogiek

Praktijk: Marielle Hettinga, manager kwaliteit en opleiding bij kinderopvangorganisatie Eigen&Wijzer en deelnemer van het ontwikkelteam duurzaamheidspedagogiek. Daarnaast is ze beschermvrouwe van Groen Cement.

5. Spannend én leuk: meer mogelijkheden voor risicovol spel

onderwerp risicovol spel banner

Kinderen ontdekken graag de wereld om zich heen. Ze zoeken uitdagingen, onzekerheid en onvoorspelbaarheid op. Kortom: het aangaan van risico's bij het spelen is voor bijna ieder kind vanzelfsprekend. Dit noemen we ook wel ‘risicovol spelen'. In deze deelsessie ontdek je alles over de mogelijkheden en voordelen van risicovol spel.

Risicovol spelen versterkt kinderen op meerdere vlakken. Het helpt ze bij het ontwikkelen van veerkracht, weerbaarheid, risico-competentie, zelfvertrouwen, betrokkenheid, creativiteit, zelfkennis, autonomie en zelfstandigheid. Het faciliteren en ondersteunen van risicovol spelen is dan ook een van de opvoedingsopgaves voor de pedagogisch professional. Het past bovendien binnen de huidige wet- en regelgeving en de vaardigheden van pedagogisch professionals.

Onderzoeker: Martin van Rooijen, promovendus aan de Universiteit voor Humanistiek en onderzoeker van het ontwikkelteam risicovol spel

Praktijk: Dagmar Kus, speeltuinmaker en deelnemer ontwikkelteam risicovol spel (onder voorbehoud)

6. Groepsdynamica: een gegeven of heb je hier invloed op?
Kennisbasis Groepsdynamica 600px

Wat is een positieve groepsdynamiek? Waarom is het belangrijk om een positieve groepsdynamiek te bevorderen? En hoe kun je dit als pedagogisch medewerker en als kinderopvang stimuleren? In deze deelsessie leer je hier meer over.

De groepsdynamiek lijkt soms af te hangen van het moment op een dag of de samenstelling van de groep. Ook specifieke kenmerken van dat moment spelen een rol. Is er een storm op komst? Is een kind uit zijn doen of zit het in een uitdagende fase? Is er een nieuwe pedagogisch medewerker of een nieuw kind op de groep? Allerlei redenen waardoor een positieve groepsdynamiek plots kan omslaan. Hoewel dit uitdagende momenten kunnen zijn, zijn er ook manieren om een positieve groepsdynamiek te bevorderen.

 

 

7. De doorgaande lijn: zoveel meer dan gezamelijke thema's en een overdracht

kennisbasis omgeving materialen 600x

De overgang van kinderopvang naar de basisschool is voor kinderen (en hun ouders) een spannend moment. Een goede start op school draagt bij aan een positief gevoel van eigenwaarde én positieve gevoelens over school. Een belangrijke reden dus om de overgang naar school goed te laten verlopen. De term ‘doorgaande lijn’ wordt hierbij vaak gebruikt. Maar wat bedoelen we daar eigenlijk mee?

Gaat het alleen over thema’s bij peuters en kleuters en gezamenlijke activiteiten? Of is het meer dan een warme overdracht over de ontwikkeling van het kind?

Tijdens deze deelsessie vertelt onderzoeker Cathy van Tuijl over wat we bedoelen met de doorgaande lijn. Beleidsmedewerker Sonja Vetter presenteert het reflectief practicum als middel om met elkaar zicht en grip te krijgen op de doorgaande lijn.   

Onderzoeker: Cathy van Tuijl, lector Jonge Kind, Saxion hogeschool

Praktijk: Sonja Vetter, beleidsmedewerker Pedagogiek en VVE bij Peuteropvang Heerlen

8. Mini Coachkamer

onderwerp talenten ontwikkelen banner

Hoe zorg je als pedagogisch coach voor het verbeteren van de pedagogische kwaliteit? En hoe neem je andere pedagogisch professionals mee?  

In deze mini CoachKamer krijg je hiervoor handvatten vanuit een theoretisch kader. We gaan van een vliegende start naar het vergroten van de kans op succes van jouw coachingstraject en eindigen met het borgen van de resultaten van de coaching. 

Door: Carlinda Fuselier, Beleidsadviseur kinderopvang bij KOSMO

9. Taal in spel
onderwerp onderlinge interacties banner

Kinderen worden niet alleen taalvaardiger door te luisteren naar de woorden die een volwassene hen aanbiedt, maar vooral door ook zélf te praten. Een groot deel van de taalontwikkeling gebeurt al spelend, in contact met anderen. Jouw rol als professional is hierbij cruciaal.

Het is belangrijk dat jel kinderen uitdaagt om hun bedoelingen duidelijk te maken en hun gedachten onder woorden te brengen. Waarom is dat zo belangrijk? En hoe doe je dat precies? Al deze inzichten zijn de basis voor deze deelsessie.

We weten nog niet wie de deelsessie gaan verzorgen

 

Praktische informatie over het congres:

  • Tijd: het congres vindt plaats op donderdag 26 september van 10:00 tot 16:00 uur
  • Locatie: de woonindustrie in Nieuwegein (zowel met auto als openbaar vervoer goed te bereiken)
  • Kosten: € 320,- inclusief btw & inclusief lunch

Deelnemers van organisaties die zijn aangesloten bij het Expertisecentrum Kinderopvang krijgen 30% korting. Vraag de kortingscode aan jouw leidinggevende 
Kijk hier of jouw organisatie al mee-investeert Kijk hier of jouw organisatie al mee-investeert in pedagogische kwaliteit en dus een kortingscode heeft.  

LET OP: de korting kan alleen bij de inschrijving en niet achteraf verrekend worden!

We kijken ernaar uit u te mogen verwelkomen op het Congres 2024 van het Expertisecentrum Kinderopvang! 

Beeldverslagen voorgaande edities


Voor een terugblik op de succesvolle congressen van 2022 en 2023 kun je hier de beeldverslagen inzien:
Beeldverslag 2023

Beeldverslag 2022

Activiteiten-informatie

Startdatum 26-09-2024 10:00
Einddatum 26-09-2024 16:00
Sluitingsdatum 19-09-2024
Prijs per persoon € 320,00
Location De Woonindustrie