De Tweede Coachkamer

04-06-2024 10:30 -15:00

Als pedagogisch coach ben je voortdurend met de pedagogisch professionals in gesprek over het belang van reflecteren, maar maak je zelf eigenlijk weleens pas op de plaats? Neem je weleens de tijd om terug te kijken, de situatie te beschouwen en vooruit te blikken? De CoachKamer biedt pedagogisch coaches de mogelijkheid om op een gestructureerde manier met elkaar en onder begeleiding van het Expertisecentrum ervaringen uit te wisselen en hun kennis te verbreden en te verdiepen. 

Webinar Risicovol Spel

28-05-2024 15:30 -17:00
Online

De term risicovol spel roept allerlei beelden en gedachtes op, maar wat bedoelen we daar nu eigenlijk mee? Voor kinderen is het aangaan van risico’s vanzelfsprekend. Het gaat vaak om nieuwe ervaringen waarbij kinderen grenzen opzoeken en verleggen. Risicovol spel is voor kinderen aantrekkelijk omdat het tegelijkertijd spannend én plezierig is. En het versterkt hen op meerdere vlakken. Denk aan veerkracht, weerbaarheid, risico-competentie, zelfvertrouwen, betrokkenheid, creativiteit, zelfkennis, autonomie en zelfstandigheid. 

Tijdens dit webinar gaan we in op wat risicovol spel precies is, waarom dat belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen en hoe je het risicovol spel van kinderen kunt faciliteren en ondersteunen. Dat doe je door het inrichten van de speelomgeving, maar ook door de begeleiding van het spel. Ook gaan we in op hoe je het team en ouders meeneemt in risicovol spel en hebben we volop aandacht voor ‘loose parts’.  

Pedagogisch Practicum - Meer 'ja' en minder 'nee'

09-04-2024 10:30 -15:30

Ben je ook benieuwd hoe je kan voorkomen dat er in de groep vaak ‘nee’ of ‘niet’ tegen de kinderen wordt gezegd?  En hoe kinderen leren positieve relaties aan te gaan en positief te functioneren in een groep? En wat dat de professionals zelf oplevert!

De Eerste Coachkamer

03-04-2024 10:30 -15:00

Als pedagogisch coach ben je voortdurend met de pedagogisch professionals in gesprek over het belang van reflecteren, maar maak je zelf eigenlijk weleens pas op de plaats? Neem je weleens de tijd om terug te kijken, de situatie te beschouwen en vooruit te blikken? De CoachKamer biedt pedagogisch coaches de mogelijkheid om op een gestructureerde manier met elkaar en onder begeleiding van het Expertisecentrum ervaringen uit te wisselen en hun kennis te verbreden en te verdiepen. 

Webinar Spel & Spelbegeleiding

02-04-2024 15:30 -17:00
Online

Kinderen en spelen horen bij elkaar. Als kinderen zich goed ontwikkelen, dan spelen ze en dan ontwikkelt hun spel zich. Het wordt gevarieerder, complexer, langduriger en interactiever. Maar kinderen maken die ontwikkeling niet vanzelfsprekend door: de omstandigheden moeten gunstig zijn. Door met kinderen mee te spelen, kun je de spelontwikkeling stimuleren. Het is dan ook mogelijk om in de betekenisvolle context van het spel andere ontwikkelgebieden te ondersteunen. 

Wat is het imago van jouw BSO?

14-02-2024 10:30 -15:30

Binnen de kinderopvangsector wordt de potentie van BSO algemeen erkend. Maar vraag een buitenstaander eens naar zijn of haar beeld van BSO? Dan zul je vaak horen dat kinderen na school naar de buitenschoolse opvang gaan, daar wat eten en drinken, vervolgens spelen en dan opgehaald worden. Dat is JAMMER! Want de BSO is en kan veel meer zijn.

Dit pedagogisch practicum geeft pedagogisch coaches en beleidsmedewerkers de mogelijkheid om in één dag een stappenplan te doorlopen waarmee zij de BSO van hun eigen locatie/organisatie op een positieve manier profileren. Daarmee verbeter je het imago van de BSO van jouw organisatie. 

Webinar PiB

24-01-2024 15:30 -17:00
Online

Je hebt als directeur/bestuurder een scherp inzicht in de zakelijke aspecten van jouw organisatie, zoals de uurprijzen, bezettingscijfers, ziekteverzuim en huurprijzen. Maar wat weet je eigenlijk over de essentiële pedagogische kwaliteit op de groepen, daar waar het werkelijk om draait? Welke informatie is voor jou als bestuurder of directeur beschikbaar? En nog belangrijker, is deze informatie actueel en stelt het je in staat om gericht te sturen? Of ben je enkel afhankelijk van de GGD-rapportages?

Webinar Duurzaamheidspedagogiek: pedagogisch handelen voor kinderen en de aarde

23-01-2024 15:30 -17:00
Online

Samen staan we voor dringende uitdagingen in ons omgaan met de aarde, zoals klimaatverandering, het verlies van biodiversiteit en luchtvervuiling. De tijd is rijp om samen actie te ondernemen, en dat begint bij de manier waarop we onze kinderen opvoeden. De wereld om ons heen verandert snel, en het is onze verantwoordelijkheid om de toekomst van onze aarde veilig te stellen.

Coachkamer 3 oktober

03-10-2023 10:30 -15:00
De CoachKamer bestaat uit drie bijeenkomsten. De eerste bijeenkomsten waren in februari en juni, maar je kunt gewoon meedoen aan de derde CoachKamer. Deelname aan de CoachKamer kost €150,- per persoon inclusief btw.
 
Wat levert de coachkamer je op als pedagogisch coach ?  
De mogelijkheid om eens rustig te reflecteren op de afgelopen periode, ervaringen uit te wisselen, inspiratie op te doen, plannen te maken en ook eens wat anders uitproberen. Je krijgt theoretische onderbouwing van coachingsmethoden en praktische handvatten.  Daarnaast kun je contacten leggen met coaches van andere organisaties die je ook tussendoor kunt opzoeken.  

Congres | Wetenschap ontmoet praktijk

28-09-2023 10:00 -16:00
De Woonindustrie

Op 28 september 2023 is ons tweede congres. We werken hard aan de invulling van het programma.

Webinar omgeving: ruimte, inrichting en materialen

12-09-2023 15:30 -17:00
Online
Een goed ingerichte ruimte daagt kinderen uit tot spel en ontwikkeling. Nadenken over de inrichting en het gebruik van de groepsruimte, kan dan ook een groot verschil maken voor de ontwikkeling van kinderen.. Tijdens dit webinar hoor je hoe kinderen de ruimte gebruiken. En  wat je kunt doen om dat te verbeteren. Wist je bijvoorbeeld dat kinderen de vrije vloerruimte het vaakst gebruiken? Ook om te spelen?   

Webinar: grip op pedagogische kwaliteit

04-09-2023 9:30 -11:00
Online

Als directeur/bestuurder van een kinderopvangorganisatie heb je inzicht in de bedrijfsvoering: uurprijs, bezettingscijfers, ziekteverzuim, huurprijzen, enzovoort. Maar wat weet je over de pedagogische kwaliteit op de groep, daar waar het allemaal om draait? Welke informatie heb je als bestuurder/directeur daarover beschikbaar? Is die informatie actueel? Kun je daarop sturen? Of zijn het alleen de GGD-rapportages?

Het digitale zelfevaluatie-instrument Pedagogische praktijk in Beeld is een hulpmiddel om grip te krijgen op de pedagogische kwaliteit op het niveau van de groep, locatie en organisatie.

Webinar: positieve gedragsondersteuning

21-06-2023 15:30 -17:00
Online

COMPLIMENTEN groot, corrigeren klein 

Ben je ook benieuwd hoe je kan voorkomen dat er in de groep vaak ‘nee’ of ‘niet’ tegen de kinderen wordt gezegd?  En hoe kinderen leren positieve relaties aan te gaan en positief te functioneren in een groep? En wat dat de professionals zelf oplevert!

Coachkamer: activeren van pedagogisch professionals

01-06-2023 10:30 -15:00
De CoachKamer bestaat uit drie bijeenkomsten. De eerste bijeenkomst was in februari. Ook als je de eerste keer niet hebt deelgenomen kun je gewoon meedoen aan de tweede en derde CoachKamer. Deelname aan de CoachKamer kost €150,- per persoon inclusief btw.
 
Wat levert de coachkamer je op als pedagogisch coach ?  
De mogelijkheid om eens rustig te reflecteren op de afgelopen periode, ervaringen uit te wisselen, inspiratie op te doen, plannen te maken en ook eens wat anders uitproberen. Je krijgt theoretische onderbouwing van coachingsmethoden en praktische handvatten.  Daarnaast kun je contacten leggen met coaches van andere organisaties die je ook tussendoor kunt opzoeken.  

Webinar Kinderparticipatie

30-05-2023 10:30 -12:00
Online

Wat is kinderparticipatie en waarom is het belangrijk? Hoe kun je kinderen actief betrekken bij hun eigen ontwikkeling en de ontwikkeling van hun groep/gemeenschap? Hoe geef je kinderen effectief een stem? En wat levert dit op voor pedagogisch professionals?

Pedagogisch Practicum: BSO voor oudere kinderen

23-05-2023 10:00 -15:30

Heeft jouw BSO ook een grote uitstroom van oudere kinderen? Tijdens dit pedagogisch practicum doorloop je als pedagogisch coach/beleidsmedewerker in één dag een stappenplan waarmee je in je eigen locatie/organisatie een uitdagend aanbod voor de oudere kinderen van de BSO kunnen realiseren.

Webinar Risicovol spel - ouders

11-05-2023 9:30 -11:00
Online

Voor kinderen is risicovol spel aantrekkelijk, omdat het én spannend én plezierig is.

Voor ouders is het aanvankelijk vaak vooral spannend. Tijdens dit webinar gaan we in op de vraag hoe je risicovol spel op een goede manier introduceert bij ouders. En wat doe je daarna? Hoe handel je bijvoorbeeld als er onverhoopt toch een incident is geweest?

Pedagogisch Practicum: Positieve gedragsondersteuning

20-04-2023 10:00 -15:30

In iedere groep zit wel een kind waarbij de pedagogisch professional soms met de handen in het haar zit. Een kind met opvallend gedrag kan een grote stempel drukken op het welbevinden van de professionals, andere kinderen én natuurlijk zichzelf.

Webinar Risicovol spel - team

12-04-2023 9:30 -11:00
Online
Voor kinderen is risicovol spel aantrekkelijk, omdat het én spannend én plezierig is.  

En wat betekent risicovolspel voor het team? Vraagt dit uniforme regels en afspraken of juist niet? En wat als er wel iets gebeurt? En welke houding en welk gedrag vraagt dit van de pedagogisch professional?  

Webinar: positieve gedragsondersteuning

09-03-2023 10:30 -12:00
Online

COMPLIMENTEN groot, corrigeren klein 

Ben je ook benieuwd hoe je kan voorkomen dat er in de groep vaak ‘nee’ of ‘niet’ tegen de kinderen wordt gezegd?  En hoe kinderen leren positieve relaties aan te gaan en positief te functioneren in een groep? En wat dat de professionals zelf oplevert!

Webinar: Grip op Pedagogische kwaliteit

09-02-2023 15:30 -17:00
Online
Als directeur/bestuurder van een kinderopvangorganisatie heb je inzicht in de bedrijfsvoering: uurprijs, bezettingscijfers, ziekteverzuim, huurprijzen, enzovoort. Maar wat weet je over de pedagogische kwaliteit op de groep, daar waar het allemaal om draait?  Welke informatie heb je als bestuurder/directeur daarover beschikbaar? Is die informatie actueel? Kun je daarop sturen? Of zijn het alleen de GGD-rapportages?  
 
Het digitale zelfevaluatie-instrument Pedagogische praktijk in Beeld is een hulpmiddel om grip te krijgen op de pedagogische kwaliteit op het niveau van de groep, locatie en organisatie.   
 

 

Coachkamer 9 februari

09-02-2023 10:30 -15:00
Er zijn in 2023 drie CoachKamers op 9 februari, 1 juni en 3 oktober. Als je deelneemt aan alle 3 de CoachKamers ontvang je een certificaat van deelname. 
 
Wat levert de coachkamer je op als pedagogisch coach ?  
De mogelijkheid om eens rustig te reflecteren op de afgelopen periode, ervaringen uit te wisselen, inspiratie op te doen, plannen te maken en ook eens wat anders uitproberen. Je krijgt theoretische onderbouwing van coachingsmethoden en praktische handvatten.  Daarnaast kun je contacten leggen met coaches van andere organisaties die je ook tussendoor kunt opzoeken.  

Risicovol spel vanuit het perspectief van kinderen (pedagogisch practicum)

01-12-2022 15:30 -17:30

Met een kijkwijzer neem je de mogelijkheden voor kinderen op je eigen locatie(s) onder de loep. Het gaat daarbij om de ruimte, inrichting en materialen, en basishouding en begeleiding van de pedagogisch professionals.

Stappen om de BSO weer uitdagend te maken

23-11-2022 10:00 -12:00

Kinderen vanaf 8 jaar vinden de BSO vaak ‘niet leuk genoeg’ meer. Hoe komt dat? En wat willen ze? Tijdens dit practicum maak je een plan om de BSO ook voor oudere kinderen aantrekkelijk te houden. 

Bevorderen van een positieve groepsdynamiek (webinar)

17-11-2022 15:30 -17:00

Een groep van kinderen en professionals is het fundament van de kinderopvang, en tijdens dit webinar leer je hoe je deze dynamiek herkent en bevordert.

Hoe je met ouders in gesprek gaat over risicovol spel (webinar)

15-11-2022 15:30 -17:00

Zitten alle ouders te wachten op een schram of een bult? En weten zij hoe belangrijk risicovol spelen is voor de ontwikkeling van hun kind? Tijdens dit webinar krijg je  handvatten om ouders te betrekken bij het risicovol spelen.

Positieve gedragsondersteuning (webinar)

08-11-2022 15:30 -17:00

Welk gedrag vraagt aandacht van ons als professionals? Wat vinden we uitdagend, hinderlijk of zelfs problematisch gedrag? Aan welk gedrag besteden we meer aandacht: agressief of prosociaal gedrag, positief of negatief gedrag? En vanaf welke leeftijd kan een kind überhaupt gehoorzaam zijn?

Kennisspel 2022

08-11-2022 - 30-11-2022

Vorig jaar deden zo’n vijftienhonderd pedagogisch medewerkers, coaches, managers en beleidsmedewerkers mee aan het Kennisspel van het Expertisecentrum. Én goed nieuws voor jou; dit jaar kan jij gratis meedoen!

Als team aan de slag met risicovol spel (webinar)

02-11-2022 15:30 -17:00

Moet je als team op één lijn zitten als het gaat om risicovol spelen? In dit webinar krijg je handvatten om samen met je team optimale omstandigheden te creëren voor risicovol spel.

Grip op pedagogische kwaliteit: Pedagogische praktijk in Beeld (PiB) (webinar)

10-10-2022 15:30 -17:00

Pedagogische praktijk in Beeld (PiB) is een zelfevaluatie instrument waarmee je op een objectieve manier zicht en grip krijgt op de pedagogische kwaliteit van je eigen organisatie.

Risicovol spel: Wat vindt de GGD? (webinar)

06-10-2022 15:30 -17:00

Waarom veel dingen juist wél mogen van de GGD, verteld door een toezichthouder van de GGD. Je krijgt tips voor het vastleggen van risicovol spel in je beleid en het gesprek met de GGD hierover.

Congres | Wetenschap ontmoet praktijk

28-09-2022 10:00 -16:00

De nieuwste wetenschappelijke inzichten helder en inspirerend uitgelegd door drie Nederlandse hoogleraren, waarna je in deelsessies je kennis kunt verdiepen en/of verbreden.

Coachkamer 6 september

06-09-2022 10:30 -15:00

Als pedagogisch coach ben je voortdurend met de pedagogisch professionals in gesprek over het belang van reflecteren, maar maak je zelf eigenlijk weleens pas op de plaats? Neem je zelf weleens de tijd om terug te kijken, de situatie te beschouwen en vooruit te blikken? Het preciese programma maken we in overleg met de deelnemers aan de Coach Kamer in juni. 

Webinar: diversiteit en inclusie

23-06-2022 15:30 -17:00

De kinderopvang is een 'mini-maatschappij en dus spelen diversiteit en inclusie ook hier een rol. Hoe ga je hiermee aan de slag in je groep? ‘Het zijn wat vage begrippen voor iets wat juist makkelijk te begrijpen is,’zegt Dorine Raats van Humankind,deelnemer aan het ontwikkelteam Diversiteit en inclusie.

Coachkamer 2 juni

02-06-2022 10:30 -15:00

Hoe krijg je als pedagogisch coach grip op jouw coaching?  Als je dit herkent, doe dan mee aan de CoachKamer op donderdag 2 juni in Utrecht! De focus van deze bijeenkomst ligt bij teamcoaching en het nut en het maken van coachingsplannen. Tijdens deze bijeenkomst werken we veel in kleine groepjes zodat er volop gelegenheid is voor uitwisseling.  

Wiki verticale groep in de hele dagopvang

09-05-2022 16:00 -17:00

Hoe kun je de jongste én de oudste kinderen van een verticale groep passende activiteiten aanbieden? Hoe kun je momenten op een dag vinden om juist hen een aanbod te bieden dat past bij hun ontwikkeling? Tanja Hak van ‘t Kickertje vertelt over haar ervaringen en geeft tips.

Tijdens het Wiki kun je al jouw vragen stellen aan Tanja Hak. We raden je aan om voor het Wiki op de website de clips van het webinar te bekijken en het praktijkvoorbeeld te lezen.

 

Webinar: Grip op Pedagogische kwaliteit

03-05-2022 15:30 -17:00

Als directeur/bestuurder van een kinderopvangorganisatie heb je inzicht in de bedrijfsvoering: uurprijs, bezettingscijfers, ziekteverzuim, huurprijzen, enzovoort. Maar wat weet je over de pedagogische kwaliteit op de groep, daar waar het allemaal om draait?  Welke informatie heb je als bestuurder/directeur daarover beschikbaar? Is die informatie actueel? Kun je daarop sturen? Of zijn het alleen de GGD-rapportages? 

Het digitale zelfevaluatie-instrument Pedagogische praktijk in Beeld is een hulpmiddel om grip te krijgen op de pedagogische kwaliteit op het niveau van de groep, locatie en organisatie.  

Wiki risicovol spel

02-05-2022 16:00 -17:00

Kinderen zijn op zoek naar uitdagingen die én spannend én leuk zijn, naar risicovol spel. De pedagogisch professional zorgt voor mogelijkheden om aan te sluiten bij deze behoefte van kinderen. Dat kan door het inrichten van de speelomgeving en ook in de begeleiding.

Pedagogisch practicum: kansen voor de BSO

14-04-2022 10:00 -12:00

Uit de praktijk blijkt dat veel kinderen vanaf 8 jaar de BSO ‘niet leuk genoeg’ meer vinden. Ouders beslissen dan vaak om hun kind van de BSO af te halen. Herken je dit? En wil je ook concrete stappen zetten zodat ook jouw BSO een meer uitdagend aanbod biedt voor de oudere kinderen van de BSO?

In dit pedagogisch practicum maak je in vier stappen een plan om daar iets aan te doen.

Pedagogisch practicum: samenwerken met ouders

31-03-2022 19:00 -21:00

Tijdens dit practicum maak je kennis en oefen je met de praatplaat Samenwerken met ouders, de tool om samen met jouw team in gesprek te gaan over de samenwerking met ouders. De praatplaat leidt je van het waarom, naar het hoe, naar het wat.

Een belangrijk onderdeel van dit Pedagogisch Practicum is het met elkaar uitwisselen van ervaringen.

Pedagogisch practicum: verticale groep

24-03-2022 15:30 -17:30

Tijdens dit Pedagogisch Practicum krijg je handvatten om voor de jongste en de oudste kinderen in een verticale groep passende activiteiten aan te bieden.

Als voorbereiding kun je het praktijkvoorbeeld Groepsoverstijgend clusteren van kinderen op de website lezen. Margriet Prins deelt haar ervaringen tijdens het practicum en vertelt over wat deze manier van werken betekent voor het team, de pedagogisch medewerkers en de manager of coach.

Pedagogisch practicum: risicovol spel

17-03-2022 19:00 -21:00

Tijdens dit Pedagogisch Practicum maak je kennis en oefen je met de Kijklijst-risicovol spel. 

Deze tool is een middel om met een frisse blik te kijken naar de materialen en de inrichting binnen en buiten vanuit het perspectief van risicovol spel. Welke mogelijkheden hebben kinderen voor risicovol spel? Wat zijn de mogelijkheden om dit te versterken?  

Bekijk het aanbod van actuele activiteiten in de agenda.