PiB is een zelfevaluatie instrument dat inzicht geeft in de pedagogische kwaliteit per groep.

 

gebruiksvriendelijk

Gebruiksvriendelijk

Op basis van de ingevulde gegevens genereert PiB data die per criterium inzichtelijk maken hoe de groep scoort op een 4 punts-schaal. Omdat PiB uiterst overzichtelijk en gebruiksvriendelijk is, kan het gemakkelijk worden gebruikt en kunnen de uitkomsten goed worden geduid. Gebruikers krijgen bovendien ondersteuning van de helpdesk van PiB.

 

ggd

 

PiB: directe aansluiting op de GGD-inspectie

De PiB-monitor is optimaal afgestemd op de GGD-inspectie omdat de monitor dezelfde vier basisdoelen als de GGD hanteert: Emotionele veiligheid, Persoonlijke competentie, Sociale competentie en Overdracht van normen en waarden. ​Daarnaast wordt in PiB ook de Kwaliteit van de leefomgeving ​in kaart gebracht. Een optionele ‘stabiliteitsmeter’ geeft bovendien inzicht in één van de meest relevante kwaliteitsaspecten: stabiliteit van groepssamenstelling en kind-professional contact.

 

pib

 

PiB als monitor: inzicht, regie én benchmark

Met het genereren en inzichtelijk maken van feitelijke data voorziet de PiB-monitor kinderopvangorganisaties van een digitale omgeving waarmee ze de regie over hun pedagogische praktijk in handen kunnen nemen. Bovendien beschikt de totale kinderopvangsector met PiB over een gestandaardiseerd kwaliteitsobservatieinstrument dat de mogelijkheid biedt tot benchmarking. Als organisatie weet je dus waar je op groepsniveau pedagogisch-kwalitatief staat ten opzichte van andere kinderopvangaanbieders in Nederland.

 

Ontwikkeling, veelgestelde vragen en meer

Kijk voor meer informatie op de eigen website van PiB: pedagogischepraktijkinbeeld.nl.
Of vul het formulier onderaan deze pagina in en we nemen vrijblijvend contact met je op.

Naar de website van PiB

 

PIB IS OPGEBOUWD UIT 5 THEMA'S

Vanuit de praktijk komt de vraag of PiB ook in de onderbouw van het basisonderwijs gebruikt kan worden. De vraag komt met name van die locaties waar een structurele samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs is vormgegeven en praktijk is; de kindcentra, de IKC’s. Zie er meer over in deze video.